Grote zorgen over bezuinigingen politie bij burgemeesters Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

Noordoost Twente – De burgemeesters van de gemeenten in Noordoost Twente werden geconfronteerd met de scherpe daling van 26 formatieplaatsen binnen drie jaar op de huidige 118 formatieplaatsen in het basisteam van de politie in dit werkgebied. De burgemeesters Cazemier, Sijbom, Schouten en Stegers hebben hun grote zorgen over deze ‘niet acceptabele ontwikkeling’ geuit in een gezamenlijke brief aan de Politie Oost-Nederland. Bij de vorming van de nationale politie is de burgemeesters toegezegd dat de kwaliteit van de dienstverlening op hetzelfde niveau zou blijven.

Ernstige verschraling politiezorg
Het werkgebied van het basisteam Noordoost Twente wordt gevormd door een overwegend landelijk gebied met veel kleine kernen, een groot buitengebied en ligging aan de landsgrens met daarin de grensovergang van de A1. Deze factoren bepalen het karakter en de werkwijze van dit basisteam. Plattelandsgemeenten krijgen vaker te maken met grootstedelijke problematiek zoals vormen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Aanrijtijden staan in het landelijk gebied nu al onder grote druk. De politieorganisatie in Noordoost Twente beschikt over onvoldoende materieel en menskracht om het gebied binnen de geldende normen te bedienen. Door het sluiten van de bureaus in de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen en het instellen van bureau Oldenzaal als centrale locatie vraagt het juist meer vervoersbewegingen. Daarnaast zorgt het toevoegen van studenten aan de formatiesterkte tot minder inzetbaarheid, omdat zij niet volledig inzetbaar zijn.

Voldoende blauw op straat houden
De burgemeester in hun brief: “Tegen deze achtergrond zijn wij van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om de wijkteams levensvatbaar te houden, voldoende blauw op straat te houden, het overschrijden van aanrijtijden te voorkomen en het serviceniveau voor onze burgers te handhaven. De voorziene teruggang in de omvang van ons basisteam staat op gespannen voet met de voorgestane dienstverlening door de politieorganisatie in ons gebied. Uit oogpunt van onze verantwoordelijkheid voor handhaving van openbare orde en veiligheid achten wij deze ontwikkeling niet acceptabel. Wij nodigen u uit om op korte termijn op districtelijk- en basisteamniveau met ons in gesprek te komen om met elkaar op te trekken ten einde de uitholling van onze politieorganisatie door verdere bezuinigingen in de formatiesterkte een halt toe te roepen.”

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Het laatste 112-nieuws uit Losser rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van 112Losser! Volg ons ook op Facebook!