Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/EU)

1. Wie zijn wij?
112losser, onderdeel van Renseva Media, staat als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. Uw gegevens?
Voor onze administratie hebben wij persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens kunnen bestaan uit:

1 Naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer)

2 Kvk nummer en bankgegevens (zakelijk)

De gegevens die wij opslaan worden echter enkel gebruik voor zakelijke doeleinden. Wanneer wij voor u diensten gaan verrichten zijn wij deze gegevens nodig om u facturen en offertes te versturen. Met de door uw verstrekte gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

3. Gevoelige informatie
Binnen de bedrijfsvoering zullen wij geen gevoelige informatie opslaan.

4. Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter hand gesteld.

5. Opslag, bescherming en duur
Uw persoonlijke gegevens zullen tijdens wettelijke verplichte termijnen worden opgeslagen. Na deze termijn zullen uw gegevens worden verwijderd, wanneer er geen sprake meer is van een overeenkomst.

Facturen en offertes zullen in de administratie aanwezig blijven ook dit tijdens de wettelijke verplichte termijnen. Na deze termijnen zullen de facturen en offertes worden opgeborgen op een veilige locatie. De gegevens zullen dan echter alleen worden gebruikt bij controles.

De beelden (foto en video) worden altijd opgeslagen in het archief. Wanneer 112losser, onderdeel van Renseva Media, beelden maakt zullen deze altijd worden gearchiveerd.

Als u de website bezoekt worden er enkele gegevens van u opgeslagen, inclusief maar niet gelimiteerd aan cookies (zie algemene voorwaarden). Deze gegevens worden onder andere gebruikt om de bezoekersaantallen te kunnen volgen. Deze gegevens zijn onder andere het land waar u woont, uw browser en de bezoekduur aan de website. Deze gegevens zijn afgeschermd en zijn echter enkel beschikbaar voor de directie.

Wanneer u contact opneemt via het contact formulier worden de door uw verstrekte gegevens opgeslagen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen.

Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie. Ook hierbij dragen wij zorg voor een voorzichtige afhandeling van uw persoonsgegevens.

6. Aansprakelijkheid
De directie, noch 112losser, onderdeel van Renseva Media, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens die plaatsvindt zonder uw toestemming.

7. Toestemming
Indien u gebruik maakt van het contactformulier of de diensten van 112losser, onderdeel van Renseva Media, gaat u akkoord met opslaan van uw gegevens. Voor de genoemde doeleinden.

Wanneer wij foto- en videobeelden maken geeft u toestemming om deze beelden te gebruiken voor verkoopdoeleinden. Deze foto- en videobeelden kunnen dan worden getoond op sociale media of de website.

Wanneer u het gebruik van de foto- en videobeelden niet wil toestaan verzoeken wij u dit vooraf aan te geven of contact op te nemen met 112losser, onderdeel van Renseva Media, via het contactformulier.

Dit omvat niet de gegevens die wij hebben vergaard uit journalistiek oogpunt. 112losser, onderdeel van Renseva Media, verwerkt enkel beelden voor journalistieke doeleinden op grond van de persvrijheid en/of vrijheid van meningsuiting (art 10. EVRM).

8. Inzage
U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor zover deze onder de wet AVG vallen. U ontvang hierover binnen vier weken een reactie.

Dit omvat niet de gegevens die wij hebben vergaard uit journalistiek oogpunt. 112losser, onderdeel van Renseva Media, verwerkt enkel beelden voor journalistieke doeleinden op grond van de persvrijheid en/of vrijheid van meningsuiting (art 10. EVRM).

9. Recht op correctie
U heeft het recht om feitelijke onjuiste gegevens te laten corrigeren. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient bij 112losser, onderdeel van Renseva Media, zullen wij overgaan tot verbetering, aanvulling en/of verwijdering van de onjuiste gegevens.


112-berichtendienst
Onze berichtendienst is gratis. Uw provider kan kosten in rekening brengen als u data gebruikt om de berichten binnen te halen. Onze dienst is voor 16 jaar of ouder. Je telefoonnummer zal alleen voor onze dienst worden gebruik en zal niet met derden worden gedeeld!


Contactinformatie
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot onze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Renseva Media
Klompenmaker 88
7577TM Oldenzaal

06-24684900
info@112Losser.nl
www.112Losser.nl